Termeni și condiții

Bine ați venit pe website-ul nostru; sperăm să vă bucurați de experiența dumneavoastră aici. Termenii și condițiile de mai jos reglementează utilizarea website-ului de către dumneavoastră („Termeni și Condiții”). Prin folosirea acestui website acceptați și sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile prezentate mai jos; în situația în care nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Este important pentru noi sa aveți o experiență plăcută și sigură, de aceea ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar dacă va fi necesar în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite de comun acord.

SC Leverage Negotiation SRL , cu sediul social în Bd. Iancu de Hunedoara 29, Bl. 3, Sc. A, Et. 6, Ap. 73, București -sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/16091/2020, Cod de Înregistrare Fiscală RO30692809, reprezentată legal de Dl. Sabin Gîlceavă, în calitate de Administrator, email de contact: open@getleverage.ro -societate ce are ca scop furnizarea de consiliere și programe de pregătire atât on-line cât și off-line.

Regulament privind înscrierea și parcurgerea cursurilor on-line de vânzare și negociere:
Înscrierea la programele on-line de vânzare și negociere se poate face pe paginile noastre dedicate, având posibilitatea de achitare cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți Stripe. Pentru aceasta, este necesară completarea câmpurilor cu date personale de identificare, necesare atât pentru generarea contului cât și pentru emiterea și transmiterea facturii fiscale. SC Leverage Negotiation SRL se angajează să nu prelucreze datele cu caracter personal decât în scopul pentru care acestea au fost furnizate de către Client.

Din momentul efectuării plații on-line, în maximum 48 de ore va fi generat contul de cursant, unde va putea fi parcurs cursul achiziționat.

Cursul se va desfășura conform programei de curs afișate la fiecare curs în parte.

Prin furnizarea datelor personale, necesare înscrierii la curs, precum și prin efectuarea plății cursului selectat,

Clientul își exprimă acceptul pentru începerea prestării serviciului ales.

Prin achitarea taxei de înscriere la curs, Clientul are dreptul de a beneficia de acces la curs în contul de cursant, conform programei afișate la fiecare curs în parte.

Cursanții înscriși la serviciul de e-leverage au dreptul să utilizeze, în limitele accesului obținut, facilitățile care le sunt puse la dispoziție de aplicația de e-learning pentru un cont de utilizator, în conformitate cu normele în vigoare și respectarea valorilor sociale și morale, păstrând ordinea publica.

Toate drepturile cursanților sunt valabile timp de 365 de zile de la data primei plăți; după finalizarea acestei perioade cursantul nu mai beneficiază de acest drept, în cazul în care cursurile au fost achiziționate individual sau în pachetele PLUS.

Toate drepturile abonaților sunt valabile timp de 365 de zile de la data primei plăți; după finalizarea acestei perioade cursantul nu mai beneficiază de acest drept în cazul în care serviciile au fost achiziționate prin abonamentul e-Leverage. Abonatul poate decide prelungirea abonamentului e-Leverage pentru perioade succesive de 12 luni prin plata unui nou abonament.

Înscrierile la cursurile e-Leverage se realizează prin completarea unei cereri de înscriere. Cursanții garantează că toate informațiile pe care le introduc sunt corecte și complete, iar atunci când intervin modificări, le aduc la cunoștința Furnizorului în vederea menținerii acestor informații actualizate. Este interzisă utilizarea unor nume false sau care aparțin altor persoane, precum și furnizarea unor informații incorecte, inexacte și/sau fictive. Pentru înscrierea la cursurile e-Leverage nu este necesară îndeplinirea unor cerințe sau condiții suplimentare legate de studii, calificări anterioare sau experiența într-un anumit domeniu.

Copyright și drepturi de autor: Cursurile și toate materialele la care are acces cursantul sunt strict pentru folosința și uzul său personal și nu pot fi înstrăinate sau copiate sub nicio formă către orice terț. Orice tentativă de copiere sau postare a materialelor se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani conform Legii 8/1996.

Informații referitoare la plăți: Atunci când pentru achitarea unui curs optați pentru plata online cu cardul, este nevoie să furnizați procesatorilor noștri de plăți o serie de informații specifice precum: numele dumneavoastră asa cum apare pe card, numărul cardului, tipul de card, data de expirare și codul de verificare de pe verso. Noi nu colectam, nu folosim și nu stocăm aceste informații.

Momentul începerii cursurilor reprezinta momentul primei autentificări pe platforma www.e-leverage.ro.

În cazul în care s-a achitat taxa de înscriere la unul dintre cursurile individuale sau pachetele PLUS utilizatorul poate renunța unilateral la serviciu oricând pe perioada a 14 zile de la momentul plății sau înainte de obținerea certificatului de participare (oricare dintre cele două evenimente intervine primul) și poate cere rambursarea taxei de înscriere.

Pentru Abonamentul e-Leverage prestarea serviciilor a început în momentul activării contului de cursant și oferirii accesului la conținutului digital. Se consideră exprimat acordul prealabil al consumatorului și confirmarea că a luat la cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere din contract în momentul începerii consumării/utilizării sau primirii conținuturilor.

Renunțarea la cursuri se notifica numai prin solicitare scrisă transmisă la adresa open@getleverage.ro